Milieuadvies Bedrijven

Zoekt u tijdelijk een milieuadviseur voor uw bedrijf?

Om uw tijd te besparen neemt Sloots Milieu één of meer van de volgende werkzaamheden voor u uit handen:

  • Implementeren van de geldende milieuwet- en regelgeving binnen uw bedrijf;
  • Verzorging aanvraag milieuvergunning / omgevingsvergunning / melding inclusief communicatie met gemeente of provincie;
  • Begeleiden milieu-inspecties van overheid;
  • Begeleiden milieuonderzoeken (bodem, akoestisch, energie);
  • Opstellen van milieu- en gedragsvoorschriften voor interne medewerkers met bijhorende instructies.

Nadat uw bedrijf is bezocht door een toezichthouder van de gemeente/provincie kunt u overrompeld worden door de complexe materie van milieuwetgeving. Door tijdsdruk heeft u wellicht niet de gelegenheid of motivatie om u hierin te verdiepen. Sloots Milieu kan snel voor u het probleem analyseren en in overleg de goedkoopste en meest efficiente maatregelen doorvoeren om uw bedrijf weer te laten voldoen aan de milieuwetgeving.