Toezicht en Handhaving

Blijkt dat u niet de beschikking heeft over voldoende geschikt milieupersoneel?

Sloots Milieu kan uw compagnon zijn en u ondersteunen als tijdelijke milieuhandhaver voor uw project bij de omgevingsdienst: 

  • Het inspecteren van bedrijven en instellingen op de naleving van milieuwetgeving;
  • Het opstellen van aanschrijvingen aan het bedrijf of instelling en de nodige rapportage in het milieu-informatiesysteem;
  • Het onderzoeken van klachten, meldingen en incidenten;
  • Het voeren van overleg met handhaving partners inzake uitgevoerde controles, geconstateerde overtredingen en bijzonderheden;
  • Adviseren van lokaal bestuur.